Εκδόσεις

Η γνωριμία με τις αρχές και τις αλήθειες της Αγίας Γραφής είναι ένας από τους κύριους λόγους ύπαρξης του εκδοτικού έργου μας. Για το λόγο αυτό δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή μιας σειράς έντυπου υλικού που αφορά στον πνευματικό προβληματισμό και αύξηση των ανθρώπων.

Τα έντυπα αυτά είναι κόπος και προσπάθεια πολλών ετών και ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην σωστή παρουσίαση του κειμένου της Αγίας Γραφής, της έννοιάς του, όσο και στην αισθητική.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκδόσεις απευθύνονται, τόσο σε άτομα που δεν πιστεύουν στον Θεό, όσο και σε ανθρώπους που η παρουσία τους στις εκάστοτε ενορίες και εκκλησίες τους είναι συχνή και τακτική και απλά χρειάζονται περισσότερο και λεπτομερέστερο υλικό, που θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν μακρύτερα και ουσιαστικότερα, σε βάθος και ωριμότητα, στη πνευματική πορεία της ζωής τους.

Share